پروژه تجاری اقامتی آراد

پروژه تجاری اقامتی آراد

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 4300 متر مربع

زیر بنا : 41000 متربع

تعداد طبقات : 14

ارتفاع سازه : 42+

اطلاعات بیشتر
پروژه بیمارستان تخصصی ناظران

پروژه بیمارستان تخصصی ناظران

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : حدود 2 هکتار

زیر بنا : 31000

تعداد طبقات : 7

ارتفاع سازه : 25+

اطلاعات بیشتر
پروژه هتل عدالتیان

پروژه هتل عدالتیان

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 3200 متر مربع

زیر بنا : 65000 متر مربع

تعداد طبقات : 26

ارتفاع سازه : 72+

اطلاعات بیشتر