پروژه بیمارستان تخصصی ناظران

آغاز عملیات احداث بیمارستان تخصصی انکولوژی ناظران با مراسم کلنگ زنی پروژه در روز سه شنبه 12 خرداد 1394 با حضور وزیر محترم کشور و استاندار محترم و معاونین ایشان در محل پروژه، انجام شد.


دیگر پروژه ها...

مشخصات پروژه