دومین نشست تخصصی مدیران پروژه های برتر

دومین نشست تخصصی مدیران پروژه های برتر

1396/10/18

حضور شرکت ساختمانی تک ریز در جلسه هم اندیشی مدیران پروژه های ساختمانی شهر مشهد 

صفحه اخبار