مدیریت طرح

مدیریت طرح

مدیریت طرح که نماینده تام الاختیار کارفرما در امور مدیریت، کنترل و هماهنگی مراحل اجرای کار است، پس از تصویب گزارش امکانسنجی اولیه و تایید سرمایه گذار و حصول اطمینان از تامین اعتبار پروژه، خدمات خود را که شامل موارد زیر می باشد به فراخور پیشرفت کار ارائه می نماید...

اطلاعات بیشتر
مشاوره

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره پروژه ها توسط شرکت تک ریز، با ایجاد تعاملی سازنده و فعال با مشارکت تنگاتنگ سایر تیمها و شرکت های همکار در زمینه مدیریت و طراحی پروژه ها شکل می گیرد. از جمله خدمات شرکت ساختمانی تک ریز در زمینه مشاوره عبارتند از...

اطلاعات بیشتر
اجرا

اجرا

شرکت ساختمانی تک ریز با برخورداری از تجربیات ارزنده اجرایی در پروژه های متعدد یکی از اهداف خود را، اجرای ساختمان هایی با کیفیت تعریف کرده است و با جذب نیروهای متخصص و با سابقه در این خصوص، سعی در ارائه خدماتی متمایز در ...

اطلاعات بیشتر
پروژه تجاری اقامتی آراد

پروژه تجاری اقامتی آراد

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 4300 متر مربع

زیر بنا : 41000 متربع

تعداد طبقات : 14

ارتفاع سازه : 42+

اطلاعات بیشتر
پروژه بیمارستان تخصصی ناظران

پروژه بیمارستان تخصصی ناظران

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : حدود 2 هکتار

زیر بنا : 31000

تعداد طبقات : 7

ارتفاع سازه : 25+

اطلاعات بیشتر
پروژه هتل عدالتیان

پروژه هتل عدالتیان

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 3200 متر مربع

زیر بنا : 65000 متر مربع

تعداد طبقات : 26

ارتفاع سازه : 72+

اطلاعات بیشتر
مراکز درمانی روستایی استان خراسان

مراکز درمانی روستایی استان خراسان

نوع سازه : بتنی

زیر بنا : 1000 مترمربع

تعداد طبقات : 1

کارفرما : وزارت بهداشت و درمان و آموزش

نحوه همکاری : پیمانکار کل

اطلاعات بیشتر
خوابگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوابگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 1 هکتار

زیر بنا : 4000 متر مربع

تعداد طبقات : 2

ارتفاع سازه : 9 متر

اطلاعات بیشتر
خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل

خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع سازه : بتنی

مساحت عرصه : 1 هکتار

زیر بنا : 9000 متر مربع

تعداد طبقات : 2

ارتفاع سازه : 10 متر

اطلاعات بیشتر